ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ref.No: 62116900
Start date: 01.04.1999
End date: 28.02.2001
Approval date: 13.05.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: KEK IASON
Budget: 3.471,75 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top