ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ref.No: 62282600
Start date: 17.02.2011
End date: 16.02.2015
Approval date: 11.03.2011
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 123.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr
Description: THE RESEARCH PROGRAM ENTAILS MEASURING THE QUALITY OF AIR IN WORKING ENVIRONMENT.IT REQUIRES USE OF SPECIALIZED MEASURING EQUIPMENT. THE MEASURING WILL BE PERFORMED BY STAFF OF THE NTUA WHICH HA RECEIVED THE APPROPRIATE TRAINING.
Go to Top