ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ ΜΕΡΟΣ

Ref.No: 61087600
Start date: 01.10.1996
End date: 29.02.2004
Approval date: 21.11.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 24.240,65 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top