ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΟΤΙΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΥΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ref.No: 61083000
Start date: 01.02.1998
End date: 29.02.2004
Approval date: 05.03.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 83.110,80 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top