ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ IRON-GARNET

Ref.No: 61162000
Start date: 26.05.2006
End date: 31.03.2008
Approval date: 08.02.2006
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 10.200,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. CHRISTOFOROU
Email: hristoforou@ece.ntua.gr
Description: THE SUBJECT OF THE PROJECT CONCERNS THE DEVELOPMENT OF NEW MAGNETIC FIELD SENSORS USING IRON GARNET THIN FILMS AND THEIR USE IN NON DESTRUCTIVE TESTING.
Go to Top