ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ε.Μ.Π.

Ref.No: 65091800
Start date: 10.11.2000
End date: 10.02.2001
Approval date: 30.11.2000
Department: CENTRAL LIBRARY
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 11.885,55 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREOPOULOS
Email: andrea@central.ntua.gr
Go to Top