ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Ref.No: 63108200
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.1999
Approval date: 21.10.1999
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 33.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GERASIMOS ATHANASOULIS
Email: mathan@central.ntua.gr
Go to Top