ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ LEXAN ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΑ ΜΕ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Ref.No: 62066400
Start date: 24.11.1994
End date: 24.02.1995
Approval date: 29.11.1994
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: DIAFORES XENES ETAIRIES
Budget: 1.349,96 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. EUAGGELIA KONTOU-DROUGKA
Email: ekontou@central.ntua.gr
Go to Top