ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Ref.No: 62100900
Start date: 01.07.1997
End date: 30.06.1998
Approval date: 05.03.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: PAIDAGOGIKO INSTITOUTO
Budget: 3.424,80 €
Scientific Responsible: GEORGIOS PAPAKONSTANTINOU
Go to Top