ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΚΙΣΣΗΡΗ

Ref.No: 62044202
Start date: 01.06.1994
End date: 01.12.1994
Approval date: 08.07.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: LAVA
Budget: 2.054,30 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPATIS
Email: batis@chemeng.ntua.gr
Go to Top