ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Ref.No: 61071400
Start date: 14.12.1994
End date: 14.12.1996
Approval date: 14.12.1995
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 12.501,83 €
Scientific Responsible: ELENI MPANTEKA
Go to Top