ΜΕΛΕΤΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Ref.No: 62084400
Start date: 31.12.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 02.07.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: PIPE LIFE HELLAS
Budget: 5.609,98 €
Scientific Responsible: GERASIMOS SPATHIS
Email: gspathis@central.ntua.gr
Go to Top