ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ)

Ref.No: 61050600
Start date: 21.01.1993
End date: 21.07.1994
Approval date: 05.03.1993
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: G.G.E.T.
Budget: 14.673,51 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS KALOGERAS
Email: nickalog@central.ntua.gr
Go to Top