ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (HIS) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ HL7

Ref.No: 62178600
Start date: 01.03.2004
End date: 28.02.2005
Approval date: 07.05.2004
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIAL TECHNOLOGY
Financier: UNISYSTEMS AEE
Budget: 23.650,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOURIS
Email: dkoutsou@biomed.ntua.gr
Go to Top