ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ LASER

Ref.No: 61068100
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 12.10.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: Π.Α.Β.Ε., G.G.E.T.
Budget: 16.434,33 €
Scientific Responsible: TSANGARIS
Email: tsanga@central.ntua.gr
Go to Top