ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΩΡΙΩΝ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CERN)

Ref.No: 61060500
Start date: 01.07.1994
End date: 30.06.1994
Approval date: 08.07.1994
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 58.694,06 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. NIKOLAOS TRAKAS
Email: ntrac@central.ntua.gr
Go to Top