ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Ref.No: 62102800
Start date: 01.06.1997
End date: 30.11.1998
Approval date: 12.05.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: E.U.D.A.P.
Budget: 41.555,39 €
Scientific Responsible: Lecturer LUDIA-STULIANI VAMVAKERIDOU
Email: lydia@hydro.ntua.gr
Go to Top