ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΕΥΞΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ref.No: 62067600
Start date: 14.02.1995
End date: 14.03.1995
Approval date: 10.03.1995
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: FULGOR A.E.
Budget: 1.614,08 €
Scientific Responsible: Prof. MAVRAKOS
Email: mavrakos@naval.ntua.gr
Go to Top