ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Ref.No: 62061600
Start date: 01.05.1994
End date: 15.05.1994
Approval date: 03.06.1994
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: FULGOR A.E.
Budget: 880,41 €
Scientific Responsible: Prof. MAVRAKOS
Email: mavrakos@naval.ntua.gr
Go to Top