ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΥΠΟΥΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BSP

Ref.No: 62114800
Start date: 29.03.1999
End date: 30.10.1999
Approval date: 06.04.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: BSP A.V.E. OIKIAKON SUSKEUON
Budget: 17.834,19 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top