ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Ref.No: 63074200
Start date: 10.10.1995
End date: 01.06.1999
Approval date: 18.06.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: EUREKA, E.O.K.
Budget: 84.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Go to Top