ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Ref.No: 63047600
Start date: 21.04.1994
End date: 21.04.1995
Approval date: 28.06.1994
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: DIAFORES XENES ETAIRIES
Budget: 29.995,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIMOSTHENIS MPARTZOKAS
Email: bardim@central.ntua.gr
Go to Top