ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ref.No: 68032000
Start date: 01.04.1998
End date: 29.02.2000
Approval date: 29.12.1998
Department: DEN UPARHEI
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 11.997,11 €
Scientific Responsible: GEORGIOS KOLETSOS
Email: koletsos@math.ntua.gr
Go to Top