ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΘΕΙΙΚΟ ΑΡΓΙΛΙΟ. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Ref.No: 62118500
Start date: 30.04.1999
End date: 30.06.2000
Approval date: 17.06.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: VIVEHROM
Budget: 7.336,76 €
Scientific Responsible: Prof. GRIGOROPOULOU
Email: lenag@chemeng.ntua.gr
Go to Top