ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑ- ΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

Ref.No: 61048300
Start date: 30.10.1991
End date: 30.04.1993
Approval date: 16.12.1991
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 11.627,29 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREADAKIS
Email: andre1@central.ntua.gr
Go to Top