ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΤΕΡΙΤΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ

Ref.No: 61059500
Start date: 24.11.1993
End date: 24.11.1995
Approval date: 27.08.1993
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 13.793,11 €
Scientific Responsible: ANTONIOS KONTOPOULOS
Go to Top