ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

Ref.No: 65205900
Start date: 01.02.2015
End date: 30.06.2015
Approval date: 29.01.2015
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 43.700,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top