ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΔΕΣΜΕΣ LASER (LASER MAT)

Ref.No: 63075000
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1998
Approval date: 25.04.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MANUFACTURING TECHNOLOGY
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, E.O.K.
Budget: 7.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS
Email: pantelis@central.ntua.gr
Go to Top