ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΧΙΟ

Ref.No: 62126700
Start date: 21.01.2000
End date: 20.05.2001
Approval date: 16.03.2000
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: DEPOS
Budget: 58.694,06 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS TOULIATOS
Email: touliat@central.ntua.gr
Description: STRUCTURAL ANALYSIS,VULNERABILITY & PATHOLOGY OF THE CONSTRUCTIONAL SYSTEM OF THE HISTORIC SETTLEMENT OF ANABATOS-HIOS. PREPARATION OF GENERAL RULES & GUIDELINES FOR STRENGTHENING, RESTORATION AND/OR CHANGE OF USE.
Go to Top