ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1999)

Ref.No: 65086200
Start date: 01.01.2000
End date: 31.12.2001
Approval date: 11.06.1999
Department: EPITROPI EREUNON
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 352.164,34 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top