ΚΑΤΑΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠ

Ref.No: 65016200
Start date: 01.10.1993
End date: 20.12.1993
Approval date: 01.10.1993
Department: CENTRAL LIBRARY
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 8.804,11 €
Scientific Responsible: MIHAIL ASIMAKOPOULOS
Email: massim@central.ntua.gr
Go to Top