ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΙΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Ref.No: 61049000
Start date: 18.12.1992
End date: 17.12.1993
Approval date: 29.01.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 58.694,07 €
Scientific Responsible: STULIANOS KOLLIAS
Email: skolias@central.ntua.gr
Go to Top