ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Ref.No: 61113800
Start date: 04.06.1999
End date: 20.06.2002
Approval date: 09.09.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 205.429,19 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top