ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ref.No: 65091400
Start date: 01.01.2000
End date: 31.08.2000
Approval date: 10.02.2000
Department: PRUTANEIA
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: AIMILIOS KORONAIOS
Email: emkorone@central.ntua.gr
Go to Top