ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ref.No: 61064401
Start date: 01.01.1995
End date: 31.05.1995
Approval date: 02.06.1995
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: UP. ERGASIAS
Budget: 1.430,05 €
Scientific Responsible: MARIA GIAOUTZI
Email: giaoutsi@central.ntua.gr
Go to Top