ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ

Ref.No: 61099600
Start date: 01.02.1998
End date: 31.03.1998
Approval date: 02.02.1998
Department: DEN UPARHEI
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 8.804,11 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top