ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ – “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Ref.No: 68134800
Start date: 15.05.2012
End date: 31.12.2013
Approval date: 14.06.2012
Department: IDRUMATIKO ERGO
Financier: ΕΣΠΑ 2007-2013, UP. DIOIKIT. METARRUTHM.&ILEKTR.DIAKUVERNISIS
Budget: 32.600,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS AVARITSIOTIS
Email: abari@cs.ntua.gr
Go to Top