ΘΕΩΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ref.No: 61092100
Start date: 01.12.1996
End date: 30.11.1998
Approval date: 28.03.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 29.347,02 €
Scientific Responsible: Prof. TRUFON KOUSIOURIS
Email: tkous@cc.ece.ntua.gr
Go to Top