ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ERASMUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Ref.No: 63100200
Start date: 01.07.1998
End date: 30.06.1999
Approval date: 26.11.1998
Department: DEN UPARHEI
Financier: SOCRATES, E.O.K.
Budget: 33.443,00 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREOPOULOS
Email: andrea@central.ntua.gr
Go to Top