Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ. ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ.

Ref.No: 63022201
Start date: 01.05.1993
End date: 01.05.1994
Approval date: 08.06.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 1.000,00 €
Scientific Responsible: THEODOSIOS TASIOS
Go to Top