Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ref.No: 61101700
Start date: 01.10.1998
End date: 31.12.2004
Approval date: 29.10.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 17.314,75 €
Scientific Responsible: Prof. ARTHOUROS ZERVOS
Email: zervos@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top