ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΕΣ ΟΔΟΥΣ

Ref.No: 61112100
Start date: 20.05.1999
End date: 20.07.1999
Approval date: 17.06.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 1.760,82 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KANELLAIDIS
Email: g-kanel@central.ntua.gr
Go to Top