ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ KATAΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

Ref.No: 63037300
Start date: 01.07.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 20.07.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 17.168,01 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top