ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΣΥΕ ΚΑΙ EUROSTAT

Ref.No: 63071700
Start date: 08.10.1996
End date: 02.07.1997
Approval date: 21.11.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: BISESERT, E.O.K.
Budget: 78.000,00 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. MARKOS MPONAZOUNTAS
Email: bonazoun@central.ntua.gr
Go to Top