(ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ) -ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ Υ.Α.Σ. ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ref.No: 61199900
Start date: 29.11.2012
End date: 28.02.2013
Approval date: 14.09.2012
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: UPOURGEIO UPODOMON METAFORON & DIKTUON
Budget: 24.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. SPYRAKOS
Email: cspyrakos@gmail.com
Description: THE MINISTRY ASSIGNS TO THE LABORATORY OF EARTHQUAKE ENGINEERING THE PROJECT OF TECHNICAL COUNSELLING THE ΥΑΣ ON FACING SEISMIC PROBLEMS TO BUILDINGS WITH CONSTRUCTION DAMAGES.
Go to Top