ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ref.No: 65035900
Start date: 01.10.1994
End date: 31.12.1995
Approval date: 29.11.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 11.738,82 €
Scientific Responsible: Prof. VLASIOS KOUMOUSIS
Email: vkoum@central.ntua.gr
Go to Top