ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ref.No: 61116000
Start date: 01.09.1999
End date: 30.04.2001
Approval date: 09.12.1999
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 121.056,49 €
Scientific Responsible: Prof. EUAGGELOS GAZIS
Email: egazis@central.ntua.gr
Go to Top