ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ I-STONE ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Ref.No: 66011800
Start date: 01.03.2005
End date: 30.11.2013
Approval date: 08.02.2006
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 8.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. FOUNTI
Email: mfou@central.ntua.gr
Go to Top