ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓ. ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

Ref.No: 66011700
Start date: 01.11.2005
End date: 31.12.2014
Approval date: 08.02.2006
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 60.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. FOUNTI
Email: mfou@central.ntua.gr
Go to Top