ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Ref.No: 61064800
Start date: 29.12.1994
End date: 29.12.1995
Approval date: 10.02.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: UP. GEORGIAS
Budget: 35.216,43 €
Scientific Responsible: APOSTOLOS GIOTIS
Go to Top